Postępowanie przetargowe – „Budowa instalacji OZE – Szarowola” objętego pomocą publiczną – pożyczka NFOŚiGW

Zapytanie Przetargowe

 

Postępowanie przetargowe jest prowadzone dla przedsięwzięcia „Budowa instalacji OZE – Szarowola” objętego pomocą publiczną – pożyczka NFOŚiGW

Nazwa zadania: ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA O MOCY DO 0,96 MW miejscowość Szarowola działka nr 610/1 obręb 0024 Szarowola Tomaszów Lubelski woj. Lubelskie

Informacja:
Termin składania : do 28.07.2022r.

Załącznik – zapytanie przetargowe.

Załącznik – formularz oferty

Załącznik – oświadczenia do oferty

Załącznik – projekt budowlany